Dlaczego warto zaprojektować ogród?

akbk

In Blog Posted

1. Po pierwsze – oszczędność czasu

Jak mówi znana sentencja „stracony czas jest jedyną rzeczą, której nie odkupisz…” Ta uniwersalna prawda powinna determinować i motywować także wszelkie działania w procesach projektowych i budowlanych. Czas jest wartością nadrzędną, a jednocześnie najbardziej deficytową w naszej rzeczywistości. Dlatego jednym z podstawowych celów tworzenia projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której udział Inwestora w procesie budowy nie będzie konieczny! Projekt ogrodu powinien zapewnić sprawną realizację inwestycji zgodną z zaplanowanym harmonogramem oraz powinien dać możliwość przeprowadzenia prac etapami. Dodatkowo gwarancje oszczędności czasu zapewnia odpowiednia współpraca z architektami pozostałych branż na każdym etapie projektu. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko wprowadzania późniejszych zmian – a jak wiemy z praktyki to właśnie przestoje, zmiany i poprawki kosztują najwiecej. Ważny jest również sam moment rozpoczęcia prac z architektami krajobrazu – warto rozpocząć konsultacje już na etapie tworzenia PZT do pozwolenia na budowę.

2. Po drugie oszczędność pieniędzy

Praktyka jednoznacznie pokazuje, ze jedynie na podstawie właściwie stworzonego projektu możliwe jest rzetelne przedstawienie realnego kosztorysu budowy. A rzetelny kosztorys pozwala na właściwe zaplanowanie wydatków w czasie oraz uniknięcie niespodziewanych kosztów dodatkowych. Przy optymalizacji kosztów bardzo ważnym elementem jest również sama koordynacja planowania i działania wszystkich branż i specjalizacji. Dzięki takiemu podejściu Inwestor może skonfrontować swoje plany i założenia budżetowe z rzeczywistymi kalkulacjami firm wykonawczych.

3. Po trzecie gwarancja sukcesu

Profesjonalny projekt daje gwarancję optymalnego wyboru rozwiązań pod względem jakości, estetyki i funkcjonalności. Inwestor uzyskuje pewność podjętych decyzji – dokładnie wie czego chce i potrzebują ale także wie jakie rozwiązania odrzuca. Właściwie opracowany projekt to przewidywalny i klarowny efekt końcowy. To właśnie na etapie tworzenia projektu rozstrzygamy o finalnym wyglądzie terenu zieleni. Sama budowa, jakkolwiek skomplikowana i złożona, staje się wówczas jedynie procesem odtwórczym.

4. Proces powstawania projektu

Opracowanie projektu ogrodu jest działaniem twórczym, przez co nie da się jednoznacznie określić czasu jego powstawania. Proces projektowy składa się z kilku etapów. Pierwszym jest zebranie materiałów, zapoznanie się z warunkami krajobrazowymi, wykonanie audytów technicznych i prawnych, określenie i zrozumienie potrzeb inwestora. Następnie tworzona jest koncepcja wstępna ogrodu skupiona wokół układu funkcjonalno-przestrzennego. Po konsultacjach z inwestorem przedstawiona zostaje koncepcja ostateczna. Ważne aby wizja przyszłego ogrodu przedstawiona została w sposób łatwy w odbiorze i klarowny – najlepiej w formie modelu lub wizualizacji 3D.

Na podstawie koncepcji sporządzane są techniczne rysunki wykonawcze wszystkich branż. Ostatnim etapem jest opracowanie harmonogramu prac realizacyjnych oraz kosztorys budowy.

5. Holistyczne podejście

Jednym z najważniejszych elementów gwarantujących osiągnięcie zamierzonego celu jest tzw. holistyczne podejście do procesu projektowego. Tak jak dla zdrowia człowieka niezbędna jest równowaga ciała, duszy i emocji tak samo proces projektowy i budowlany wymaga całościowego podejścia. Harmonia ta przejawia się na wielu płaszczyznach. Jedną z najbardziej istotnych jest współpraca i zrozumienie architekta krajobrazu z architektami pozostałych branż – z architektami wnętrz, architektami budynków, z urbanistami. Wspólne działanie powinno rozpocząć się na jak najwcześniejszym etapie i trwać przez cały okres procesu projektowo – budowlanego. Całościowe podejście do projektowania ogrodu oznacza również znajomość i możliwość kreowania elementów wszelkich branż zewnętrznych: budowlanych, instalacyjnych, zieleni, rekreacji, konstrukcji wyposażenia czy architektury. Elementy te są wszakże składową każdego wymagającego ogrodu. Równie ważny jest pełen wymiar praktyczny. Wraz z ofertą projektu Inwestor powinien otrzymać możliwość realizacji a następnie utrzymania nowo wybudowanego ogrodu w zgodzie z założeniami projektowymi.