Projektowanie

Oferta

Dlaczego warto projektować z nami?

Po pierwsze oszczędność czasu – udział Inwestora w procesie budowy nie jest konieczny! Projekt ogrodu zapewnia sprawną realizację budowy zgodną z zaplanowanym harmonogramem oraz możliwość prowadzenia prac etapami. Współpraca z architektami z innych branż na wszystkich etapach projektu minimalizuje ryzyko wprowadzania późniejszych zmian.

Po drugie oszczędność pieniędzy – jedynie na podstawie projektu możliwe jest rzetelne przedstawienie realnego kosztorysu budowy. Pozwala to na właściwe zaplanowanie wydatków i uniknięcie niespodziewanych kosztów dodatkowych. Koordynacja planowania i działania wszystkich branż i specjalizacji pozwala na optymalne przygotowanie budżetu inwestycji.

Po trzecie gwarancja sukcesu – profesjonalny projekt daje gwarancję optymalnego wyboru rozwiązań pod względem jakości, estetyki i funkcjonalności. Projekt ogrodu daje pewność podjęcia właściwych decyzji. To przewidywalny i klarowny efekt końcowy.

Projekt ogrodu w trzech krokach:

Etap 1 – Przeprowadzamy inwentaryzacje oraz audyt terenu i budynku. Spotkamy się omówić szczegóły i wypełnić ankietę inwestycji.

Etap 2 – Przygotowujemy koncepcję wstępną ogrodu. Po naniesieniu Twoich uwag przedstawiamy koncepcję szczegółową.

Etap 3 – Po akceptacji koncepcji wykonujemy projekty techniczne wszystkich branż. Opracowujemy kosztorys i harmonogram budowy.

Przekazujemy kompletną dokumentacje projektową … i możemy rozpoczynać budowę Twojego wymarzonego ogrodu!

Jak wygląda projekt?

Koncepcja projektu ukazana jest w formie realistycznych wizualizacji przedstawiających w wielu ujęciach budynek wraz z otoczeniem.

Projekt wykonawczy przedstawiony jest w formie rzutów i przekrojów dla wszystkich branż zewnętrznych. Zawiera wszelkie niezbędne rysunki konieczne do przeprowadzenia budowy ogrodu.

Kosztorys z harmonogramem budowy zawiera szczegółowe specyfikacje z opisami materiałów i usług do procesu realizacji.