Drenaż

 
 
   Instalujemy systemy magazynowania, odprowadzania oraz rozsączania wód opadowych. Nasze instalacje wykonujemy w oparciu o sprawdzone rozwiązania skrzyń drenarskich - system BioBlok oraz system StormBox.
                   kostka systemu BioBlok                  skrzynia systemu StormBox


   Skrzynie StormBox i kostki BioBlok wykorzystywane są do budowy instalacji rozsączających wodę deszczową do wód podziemnych. Studnie chłonne oparte na naszych systemach swą skutecznością wielokrotnie przewyższają tradycyjne studnie z kręgów betonowych zarówno pod względem ekonomicznym jak i funkcjonalnym. 


                  montaż systemu 


Skrzynie StormBox i kostki BioBlok charakteryzują się wysoką zdolnością magazynowania wody (pojemność jednej skrzyni StormBox to równowartość 1200 kg tłucznia), wysoką wydajnością odprowadzania wody (duża powierzchnia perforacji) oraz znakomitą wytrzymałością (nacisk do 15 ton/m2).


                  studzienka chłonna rynnowa

                  rozbudowana instalacja przydomowa

   Nasze systemy doskonale nadają się do przesączania deszczówki na terenie prywatnych posesji, a także sprawdzają się w przypadku problemów ze stojącą wodą na osiedlach i obiektach przemysłowych. 

                    wielkogabarytowe studnie chłonne

   Dodatkową zaletą studni chłonnych opartych na skrzyniach rozsączających jest samoistne, biologiczne oczyszczanie się wody deszczowej z substancji chemicznych w niej zawartych. Gwarantuje to poprawę jakości wód gruntowych.
.

stat4u